Dagligdagen

For hver enkelt beboer tages udgangspunkt i § 141 handleplanen og delhandleplanen.

Aktiviteterne er i overensstemmelse med handleplanerne og således dels individuelle, dels grupperelaterede. Hverdagen er bygget op omkring en normal døgnrytme med mulighed for aktivitets- og/eller beskyttet beskæftigelse.

Socialt samvær for beboergruppen vægtes højt både i og uden for bofællesskabet. Dette udmøntes bl.a. i fællesspisning, hvor maden som udgangspunkt købes udefra. Der er en forventning om at borgeren deltager i borddækning og oprydning i fællesrummene.
Der tilbydes endvidere socialt samvær f.eks. i form af højtlæsning, spil, musik, film og TV. Tilbuddene gives individuelt og fælles efter behov.

Sidst opdateret: 09.06.2018