Støtten til borgeren

Bofællesskaberne Kærsangervej tilbyder støtte og vejledning efter servicelovens § 85.
Støtten gives som udgangspunktet i tidsrummet kl. 7.00 til 22.30 på hverdage og weekends kl. 9.30-22.00. Der er mulighed for serviceopkald om natten.

Den hjælp og støtte beboeren tilbydes, tilpasses den enkelte.
Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren er visiteret til. Denne visitation foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering og indenfor rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau. Indholdet i og omfanget af støtten i de forskellige støtteniveauer fremgår på kommunens hjemmeside: Information og vejledning

Sidst opdateret: 09.06.2018