Systematisk tilgang

Den systemiske tilgang tager sit afsæt i en måde at tænke på, hvor fokus flyttes fra ideen om, at vi kan afdække hvad fx verden og mennesket ér – til et fokus på hvordan mennesker erkender, kommunikerer og handler i verden.

En antagelse er, at vi kun kan forstå en situation eller et menneskes handlinger ved at inddrage det større system, som dette menneske indgår i; dvs. den kontekst og de relationer, der er en del af situationen. Herved flyttes fokus fra et individuelt perspektiv og dermed fra fejl- og mangel tænkning til at have fokus på samskabende processer.

Tilgangen er dynamisk; vi påvirker os selv og hinanden med de valg og de handlinger vi foretager både i konkrete handlinger og gennem talehandlinger / det (krops)sprog, vi bruger.

Frem for at fokusere på det, der er svært eller problematisk, er man mere optaget af at undersøge, hvad der kendetegner de situationer, hvor det er relationer og på hvad der kendetegner forskellige situationer, set ud fra en cirkulær forståelse. Der tages udgangspunkt i, at alle til enhver tid gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har.
Sidst opdateret: 09.01.2019